Skogshasten.com

Travhäst

En trävhäst är en vanligtvis varmblodshästar men här i Skandinavien använder vi även kallblodshästar. 

 

I Sverige är de vanligaste travhästarna Amerikansk travare. En travhäst kan komma upp i så hög hastighet som 130 steg per minut under en spurt och i ett lopp håller de kring 55 km/h.