Skogshasten.com

Ubildning

Framtidens körinstruktör?

Skogshästen arbetar aktivt för att bibehålla och utveckla en gedigen instruktörskår inom körning med häst. Efter den 40 veckor långa instruktörsutbildningen på Wången har det blivit ett tomrum som Skogshästen under ett 10-tal år har försökt fylla med helgkurser i 2 steg. De ser dock att behovet av en mer omfattande  instruktörsutbildning är stort, då konsten att köra häst på ett säkert och harmoniskt sätt är grunden för att utvecklas som kusk.

 

Nedan följer en modell för hur en utbildning skulle kunna se ut. 

 

Utbildningstrappa

Målsättningen med grundutbildningen är den ligger som bas för hela systemet att certifiera sig på den nivå man har utbildat sig i. Varje nivå år uppdelad i 6 st träffar om 2 dagar per tillfälle under ett halvår. Efter examination i aktuell Level (1-3)krävs egen färdighetsträning i att hålla kurs inom aktuell nivå. Detta ska bokföras med loggbok för genomförda kurser som bas för vidare utveckling till nästa nivå. Det krävs även att man årligen deltar i av Skogshästen arrangerad körinstruktörsfortbildning för att vara behörig för sin Level.

 

Antagningskriterier: 

  • Genomförd kuskutbildning (PU, Kompletterande Utbildning eller YH) eller motsvarande.
  • Antagningsprov (teori och praktik) kommer ske för samtliga sökande för att säkerställa kvalitén på utbildningen.

 

Level 3 – Egen kursverksamhet 200 tim + Årlig fortbildning, Inkörning 3, Tömkörning 4, Spannkörning

 

Level 2 – Egen kursverksamhet 200 tim + Årlig fortbildning, Inkörning 1 & 2, Jordbrukskörning, Skogskörning, Tömkörning 2 & 3, parkörning.

 

Level 1 – Egen kursverksamhet 200 tim + Årlig fortbildning, Hästhantering, Introduktionskurs i körning, Grundkurs i körning 1 & 2, Tömkörning 1 samt Brukskörning 1.

 

Mål Kvalitet – Kunskap – Säkerhet

Engagemang, delaktighet, kunskapstörst och inneboende vilja att utveckla sin och andras förmåga att köra häst. Ett högt säkerhetsmedvetande är en absolut förutsättning för att ansvara för utbildning av hästar och kuskar. Fortbildning, för att bidra till samsyn, utveckling och normer.

 

Vision

Körkurserna ska:

• Präglas av hög kvalitét för både kusk och häst på alla nivåer.

• Genom respekt och samspel alltid ha hästen i centrum.

• Ständigt vara ett levande system

baserat på kunskap och erfarenhet.