Skogshasten.com

Skogshästen

föreningen för körning med häst

Skogshästen har som syfte att gynna intresset, kunnandet och användningen av hästen i arbete. Skogshästen fungerar som informationskanal och kontaktorgan mellan uppdragsgivare, medlemmar, andra intresseorganisationer och myndigheter.


Skogshästen deltar aktivt i utveckling av yrkesutbildning inom hästkörning och ger medlemmarna möjligheter till kompetensutveckling, samt hjälp i frågor som rör redskaps- och metodutveckling.


Skogshästen ger ut en riktprislista och ger råd i frågor om redskap samt huggnings- och körteknik. Genom Skogshästens verksamhet gynnas hästavelsarbetet och därmed tillgången till bra brukshästar.